Moderné projektovanie vašej elektroinštalácie

Služby

O NÁS

Spoločnosť Repromt s.r.o. je mladá a progresívna firma zaoberajúca sa projektovaním v elektrotechnike. Náš tím  je zložený z mladých, dynamicky rozvíjajúcich sa odborníkov vo svojej profesii. Prioritou je spokojnosť zákazníkov a prispôsobenie sa požiadavkám klientov. V centre nášho záujmu je dodržanie dohodnutého termínu odovzdania a samozrejme garantujeme správnosť vyhotoveného projektu podľa platných noriem STN.

SLUŽBY

i

Elektroprojekcia

Realizácia projektovej dokumentácie vo všetkých stupňoch. Zameriavame sa na projekty elektroinštalácie a bleskozvodov pre rôzne typy objektov.

T

Elektrorevízie

Vykonávame odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) elektrických zariadení do 1000 V vrátane bleskozvodov.

w

Poradenské služby

Poradenské služby a technická pomoc v oblasti elektrotechniky.

REFERENCIE

05/2018
Prešov
Rekonštrukcia jednoizbového bytu

Realizačný projekt pre rekonštrukciu jednoizbového bytu. (Prípojka NN – výmena 1-fázového systému za 3-fázový, elektroinštalácia).

07/2019
Martin

SVB Záturčie A.stodolu 5015

Bytový dom

Realizačný projekt vonkajšej a vnútornej ochrany pred bleskom podľa STN 62305: 1-4.

02/2020
Martin

SVB Šoltesovej 4,5

Bytový dom

Realizačný projekt vonkajšej a vnútornej ochrany pred bleskom podľa STN 62305: 1-4.

08/2020
Pezinok
Rekonštrukcia štvorizbového bytu

Realizačný projekt pre rekonštrukciu štvorizbového bytu (elektroinštalácia).

KONTAKT

Repromt, s. r. o.
Gen. Svobodu 1296/6, 036 01 Martin

info@repromt.sk

+421 949 825 345